Dove ci troviamo

Immersi nella Laguna dello Stagnone, a due passi dalla strada Punica sommersa che collega la terra ferma all’isola di Mothia.

La struttura dista 4 km dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani e 80 km dall’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

Inoltre, è situata a 12 km da Marsala, 30 km dall’antico borgo medioevale di Erice, e 40 km dal sito archeologico di Segesta.

dsc04129.jpeg

stellafenicia20@libero.it

Cenni storici

Lo Stagnone nell’antichità, in particolare in epoca fenicia, fu un luogo importante per la presenza di Mozia, influente e sicuro centro commerciale fenicio per gli scambi tra Oriente ed Occidente. I fenici potevano viaggiare anche di notte, orientandosi sotto la guida dell’Orsa Minore (la stella polare), che significativamente i Greci chiamavano “Stella Fenicia”.

La Laguna dello Stagnone è caratterizzata da acque basse e compresa tra le quattro isole di San Pantaleo (l’antica Mothia), Isola Grande, Schola e Santa Maria. Il paesaggio naturale e raro per la sua bellezza e i suoi colori, è caratterizzato dalle bianche saline e dai mulini al vento.

Pensjonat STELLA FENCIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
logo0

Mywebsite.com @ All Right Reserved 2022

PRIVACY POLICY

Ta aplikacja zbiera niektóre dane osobowe swoich użytkowników.Wstęp

Firma Stella Fenicia di Giacalone Loredana z siedzibą pod adresem Via Torre Sances 406/c - 91025 - Marsala (TP) (zwana dalej Stella Fenicia di Giacalone Loredana) zobowiązuje się do ciągłej ochrony prywatności swoich użytkowników w Internecie. Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), aby umożliwić Ci zapoznanie się z naszą polityką prywatności, dzięki czemu możesz być poinformowany o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe są zarządzane podczas korzystania z naszej strony internetowej (zwanej dalej „Witryną”) i abyś mógł wyrazić wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w świadomy sposób. Wszelkie informacje i dane przekazane przez Ciebie lub w inny sposób uzyskane w kontekście korzystania z usług żądania informacji, pomocy technicznej, promocji i wysyłania biuletynów komercyjnych lub innych działań – takich jak dostęp do zastrzeżonego obszaru strony internetowej – będą przetwarzane zgodnie z z postanowieniami Rozporządzenia i zobowiązaniami do zachowania poufności leżącymi u podstaw działalności firmy Stella Fenicia di Giacalone Loredana. Wszelkie działania mające na celu przetwarzanie danych użytkowników serwisu prowadzone przez Stella Fenicia di Giacalone Loredana inspirowane są zasadami zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu i retencji, minimalizacji danych, dokładności, integralności i poufności, zgodnie z wymogami Rozporządzenie.

Definicja danych osobowych

Dane osobowe definiuje się zgodnie z art. 4 RODO jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takich cech, jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną , psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby. Wszystkie informacje uzyskane podczas nawigacji w Witrynie zostaną wykorzystane do celów wskazanych i opisanych w tym Dokumencie. Podczas nawigacji w Serwisie „Nazwa Firmy” będzie przetwarzać dane uzyskane w wyniku czynności wykonywanych przez użytkownika podczas nawigacji lub te uzyskane w wyniku korzystania z usług świadczonych przez samą Stronę. Przetwarzane informacje mogą być wprowadzane ręcznie przez Użytkownika, zbierane automatycznie lub pozyskiwane za pośrednictwem osób trzecich. Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprostować swoje dane osobowe, a także zapobiec ich przetwarzaniu, odwołać je i/lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu.

Rodzaje przetwarzanych danych
Informacje kontaktowe

Są to dane osobowe umożliwiające identyfikację Użytkownika poprzez wskazanie informacji takich jak nazwa firmy i numer NIP, imię i nazwisko, NIP, adres, adres e-mail, faks, strona internetowa oraz data urodzenia, numer telefonu lub telefonu komórkowego w przypadku osób fizycznych oraz informacje podawane podczas rejestracji i unikalne identyfikatory wykorzystywane przez usługi reklamowe takie jak (np. Google Ads).

Dane zbierane podczas nawigacji w witrynie

Narzędzia komputerowe służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony pozyskują pewne Dane Osobowe, które są automatycznie przetwarzane podczas korzystania ze standardowych protokołów internetowych. Chociaż informacje uzyskane podczas nawigacji nie są gromadzone w celu powiązania ich z konkretnie zidentyfikowanymi osobami, mogą one umożliwić identyfikację użytkowników po powiązaniu z innymi danymi przechowywanymi przez osoby trzecie.

Lista danych nawigacyjnych

Adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z Stroną; adresy w zapisie URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, sposób przesłania żądania do serwera, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślna operacja, błąd, itp.), rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym. Wszystkie te dane są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z Witryny, monitorowania jej prawidłowego funkcjonowania oraz wykrywania wszelkich nieprawidłowości i/lub niezgodnych zastosowań. Dane pozyskane w tym celu są usuwane niezwłocznie po ich przetworzeniu. Ponadto dane te można również wykorzystać do ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych przeciwko witrynie lub osobom trzecim. Niektóre sekcje i funkcje Strony przeznaczone do pozyskiwania Danych Osobowych Użytkownika mogą wymagać ujawnienia Danych Osobowych związanych z kategoriami wymienionymi w artykule 9 Rozporządzenia, a mianowicie „[…] danymi pozwalającymi ujawnić pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne poglądów, przekonań religijnych lub filozoficznych albo przynależności do związków zawodowych, a także przetwarza dane genetyczne, dane biometryczne umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego albo orientacji seksualnej tej osoby.” „Nazwa firmy” zaleca swoim użytkownikom, aby nie publikowali takich danych, chyba że jest to absolutnie konieczne. Jeżeli jednak Użytkownik zdecyduje się na publikację informacji o charakterze wysoce osobistym, nawet bez wyraźnego wyrażenia zgody na przetwarzanie takich danych, zwalnia to firmę Stella Fenicia di Giacalone Loredana z wszelkiej odpowiedzialności, która nie może być narażona na jakiekolwiek spory, gdyż w takim przypadku przetwarzanie danych należy uznać za dozwolone na podstawie wolnego i świadomego wyboru zainteresowanej strony co do ich jawnego upublicznienia zgodnie z przepisem zawartym w art. 9 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia.

Dane dobrowolnie podawane przez Użytkownika

W przypadku, gdy Użytkownik, korzystając z niektórych funkcji Strony, udostępni „Nazwie Firmy” Dane Osobowe należące do osób trzecich, Użytkownik przejmuje stanowisko Administratora Danych, wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego obowiązkami i odpowiedzialnością prawną. W związku z tym Użytkownik zwalnia Stella Fenicia di Giacalone Loredana z wszelkiej odpowiedzialności związanej z ewentualnymi sporami, roszczeniami, żądaniami odszkodowawczymi itp., jakie mogą wyniknąć ze strony osób trzecich, których Dane Osobowe zostały w związku z tym przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych korzystania przez Użytkownika z funkcji Witryny.

Ciastko
Ogólne przesłanki i definicja

Pliki cookies to pliki metadanych przechowywane na urządzeniach, za pomocą których użytkownicy poruszają się po Stronie. Pliki te są wysyłane z Serwisu i zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, z którego korzysta Użytkownik, w celu ponownego przesłania do tych samych Serwisów podczas ewentualnej kolejnej wizyty. Tym samym pliki cookies pozwalają na zapamiętanie przez Stronę działań i preferencji użytkownika (takich jak dane logowania, wybrany język, rozmiary czcionek, inne ustawienia wyświetlania itp.) oraz eliminują konieczność ponownego wpisywania danych podanych wcześniej przez Użytkownika podczas każdą wizytę na Stronie. Po zainstalowaniu na urządzeniu komputerowym Użytkownika działania realizowane przez pliki cookies obejmują: uwierzytelnianie komputera; monitorowanie sesji Strony; przechowywanie informacji o działaniach użytkowników korzystających z Serwisu; śledzenie nawigacji użytkownika w Witrynie w celach statystycznych i/lub reklamowych. Podczas nawigacji w Serwisie Użytkownik może otrzymywać na swój komputer pliki cookies pochodzące z witryn innych niż ta, którą odwiedza, zwane plikami cookies „obcych”. Istnieją różne rodzaje plików cookies. Pliki cookies mogą być przetwarzane w celu pełnienia różnych funkcji i dlatego mają różną charakterystykę w zależności od pełnionych funkcji. Można na przykład rozróżnić trwałe pliki cookies, które mają pozostać na urządzeniu użytkownika do określonego z góry czasu wygaśnięcia; sesyjne pliki cookies, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki; „profilujące pliki cookies”, które mają na celu przetwarzanie profilu Użytkownika na podstawie informacji uzyskanych podczas nawigacji, w celu wysyłania komunikatów reklamowych zgodnych z jego preferencjami. Korzystanie z tymczasowych plików cookie ogranicza się do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej nawigacji w Witrynie, a także do identyfikacji Użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług żądanych w tej Witrynie. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu wymagane jest podanie przez Użytkownika wszystkich wymaganych danych osobowych. Dla tego typu plików cookies wymagana jest uprzednia zgoda Użytkownika. Obowiązujące ustawodawstwo we Włoszech nie zawsze wymaga wyraźnej zgody użytkownika na zezwolenie właścicielowi Strony na korzystanie z plików cookie. Na przykład „techniczne pliki cookie” nie wymagają takiej zgody, ponieważ są plikami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Strony i służą wyłącznie do zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi wyraźnie żądanej przez Użytkownika. Są to niezbędne pliki cookies, które muszą być zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, aby zapewnić realizację niektórych operacji. W tym przypadku mówimy o „technicznych plikach cookie” niezbędnych do działania samej Strony. Wśród technicznych plików cookie używanych w tej Witrynie, które nie wymagają wyraźnej zgody na ich użycie, włoski organ ochrony danych obejmuje również: pliki cookie nawigacyjne lub sesyjne niezbędne do uwierzytelnienia użytkownika; „analityczne pliki cookie” wykorzystywane bezpośrednio przez administratora witryny do gromadzenia w formie zbiorczej informacji o liczbie użytkowników i sposobie poruszania się przez nich w witrynie; funkcjonalne pliki cookie, które umożliwiają nawigację w oparciu o z góry ustalone kryteria (np. język).

Rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez Stronę

W Witrynie stosowane są następujące pliki cookie: Techniczne pliki nawigacyjne lub sesyjne, ściśle niezbędne do funkcjonowania Witryny lub umożliwienia Użytkownikowi korzystania z żądanych przez nią treści i usług. Uwaga: wyłączenie technicznych i/lub funkcjonalnych plików cookie może spowodować nieprawidłowe działanie Witryny, a od Użytkownika może być wymagane ręczne zmodyfikowanie lub wprowadzenie niektórych informacji lub preferencji przy każdej wizycie na Stronie. Funkcjonalne pliki cookies, służące do aktywacji określonych funkcjonalności Serwisu oraz szeregu wybranych kryteriów (np. języka) w celu ulepszenia świadczonych usług. Nietechniczne pliki cookies, służące do identyfikacji Użytkownika i śledzenia czynności wykonywanych w Serwisie. Celem jest umożliwienie wyświetlania Użytkownikowi odpowiednich i interesujących reklam wybranych przez osoby trzecie (np. wydawców i reklamodawców) na podstawie ich preferencji. Pliki cookie stron trzecich, oznaczające pliki cookie z witryn lub serwerów internetowych innych niż Stella Fenicia di Giacalone Loredana wykorzystywane do celów tych stron trzecich. Należy zauważyć, że te strony trzecie, wymienione poniżej z linkami do ich polityk prywatności, są administratorami danych gromadzonych za pośrednictwem obsługiwanych przez nie plików cookie i ponoszą niezależną odpowiedzialność za swoje działania. Użytkownik powinien zatem zapoznać się z politykami prywatności dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, informacjami informacyjnymi i formularzami zgód tych podmiotów trzecich, przewidzianymi w Decyzji określającej uproszczone procedury udzielania informacji i uzyskiwania zgody na wykorzystywanie plików cookies z dnia 8 maja 2014 r. oraz Wytycznymi dotyczącymi korzystania z plików cookie i innych narzędzi śledzących z dnia 10 czerwca 2021 r. Dla kompletności należy zauważyć, że Stella Fenicia di Giacalone Loredana dokłada wszelkich starań, aby śledzić pliki cookie w swojej Witrynie.

Aktualizacja plików cookie

Pliki cookies wykorzystywane przez firmę Stella Fenicia di Giacalone Loredana są regularnie i na bieżąco aktualizowane, co przedstawiono w poniższej tabeli. Jeśli chodzi o strony trzecie, które wysyłają pliki cookie za pośrednictwem naszej Strony, poniżej podajemy linki do ich odpowiednich polityk prywatności. Za dostarczenie informacji i uzyskanie zgody Użytkownika odpowiedzialne są strony trzecie, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wspomnianej wcześniej Decyzji, gdyż Stella Fenicia di Giacalone Loredana nie może sprawować żadnej kontroli nad takimi plikami cookies w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi. Poniżej znajdują się linki do informacji o plikach cookies podmiotów zewnętrznych: Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites Google Adwords: https://policies.google.com/technologies/cookies Facebook: https:/ /www.facebook.com/policies/cookies/ Youtube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policies/cookies/ X: https: //twitter.com/en/privacy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Ustawienia plików cookie

Istnieje możliwość zablokowania, usunięcia (w całości lub w części) lub modyfikacji ustawień dotyczących plików cookies za pomocą odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej Użytkownika. Niniejszy Dokument informuje Użytkownika, że brak zgody na instalację technicznych plików cookie może skutkować nieprawidłowym działaniem Strony; ograniczenie instalacji funkcjonalnych plików cookie może spowodować, że niektóre usługi i/lub funkcje Strony nie będą dostępne lub nie będą działać prawidłowo, a Użytkownik może być zobowiązany do ręcznej modyfikacji lub wprowadzenia pewnych informacji lub preferencji przy każdej wizycie na Stronie. Twoje preferencje dotyczące plików cookie mogą wymagać działania w celu ich zresetowania, jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny za pośrednictwem różnych urządzeń lub przeglądarek.

Przeglądanie i modyfikowanie plików cookie

Użytkownik może autoryzować, blokować lub usuwać (w całości lub w części) pliki cookies poprzez określone funkcje przeglądarki wykorzystywanej do nawigacji. Więcej informacji na temat sposobu ustawienia preferencji korzystania z plików cookies poprzez Przeglądarkę można uzyskać, zapoznając się z odpowiednią instrukcją: Microsoft Edge: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it Firefox: https: //support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it Safari: https://support. apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT Aby uzyskać informacje i wyłączyć analityczne i profilujące pliki cookie dostarczane przez strony trzecie, odwiedź witrynę https://www.youronlinechoices.com

Referencje prawne

Przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem zasady zgodności z prawem zgodnie z art. 6 RODO, która realizowana jest poprzez sposób wyrażonej przez Użytkownika zgody upoważniającej administratora danych i podmiot przetwarzający dane do dokonania wszelkich niezbędnych działań w celu osiągnięcia celów wskazanych w tym Dokumencie. Konieczność przetwarzania danych może wynikać także z okoliczności, że jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, lub do podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy na żądanie Klienta, a nawet ze względów prawnie uzasadnionych interesy (por. art. 6 ust. 1 lit. a), b, f RODO). Dane przechowywane wyłącznie w celach związanych z realizacją celów żądanych przez Użytkownika mogą być przetwarzane przez tę Stronę nawet wtedy, gdy: Administrator danych może potrzebować wykorzystać je do własnych celów i we własnym interesie; Administrator danych musi spełniać żądania leżące w interesie publicznym, nawet ze strony władz; W przypadkach, gdy gromadzone i przechowywane informacje są funkcjonalne w celu spełnienia obowiązków prawnych lub przewidzianych przez przepisy wspólnotowe; Gdy jest to niezbędne do wykonania ustaleń umownych o świadczenie jednej lub większej liczby usług, w tym usług potencjalnie spersonalizowanych. Aby uzyskać więcej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania, w celu zapewnienia prawidłowego sformułowania pełnej i świadomej zgody ze strony Użytkownika, istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem Danych oraz IOD w celu uzyskania wyjaśnień.

Administrator danych i podmiot przetwarzający dane („administrator danych”)

Administrator danych zdefiniowany jest w art. 4 RODO jako osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwie członkowskim, administrator danych lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego. Administratorem danych w tej Witrynie jest Stella Fenicia di Giacalone Loredana. „Przetwarzający dane” zdefiniowany jest w Rozporządzeniu jako osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych. Podmiotem przetwarzającym dane w tej Witrynie jest stellafenicia20@libero.it.

Definicja przetwarzania

Zgodnie z art. 4 RODO „przetwarzanie” definiuje się jako operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Metody zarządzania danymi

Sposób, w jaki Stella Fenicia di Giacalone Loredana zbiera i przechowuje informacje za pomocą narzędzi komputerowych i telematycznych, jest ściśle powiązany ze sposobami korzystania przez właściciela tej Strony.

Profilowy

Zgodnie z art. 4 RODO „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wykonywania pracy zawodowej , sytuacja ekonomiczna, stan zdrowia, osobiste preferencje, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja lub przemieszczanie się tej osoby fizycznej. Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać profilowaniu w celu poznania jego preferencji. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu umożliwienie wyświetlania Użytkownikowi trafnych i interesujących reklam, wybranych przez osoby trzecie (np. wydawców i reklamodawców) na podstawie jego preferencji.

Miejsce przetwarzania danych

Przetwarzanie danych realizowane przez niniejszą Stronę odbywa się w siedzibie Administratora Danych. Personel zaangażowany w przetwarzanie jest do tego upoważniony. Żadne informacje uzyskane za pośrednictwem usług internetowych świadczonych przez „nome azienda” nie są przekazywane ani ujawniane. Wszelkie informacje przekazane przez Użytkownika zgłaszającego prośbę o przesłanie materiałów informacyjnych wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji żądanej usługi lub świadczenia i przekazywane są podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Mogą zostać przekazane do innego państwa (art. 3 RODO). Użytkownik zachowuje wszelkie prawa i może żądać szczegółowych informacji dotyczących narzędzi stosowanych przez właściciela Serwisu w celu zabezpieczenia przekazywanych informacji. Użytkownik może również zażądać szczegółów dotyczących przekazywania jego danych osobowych do krajów spoza UE i/lub organizacji pozarządowych niepodlegających szczególnym przepisom. W związku z tym Użytkownik może zażądać dalszych informacji na temat wykorzystania jego informacji i ich przekazywania, kontaktując się bezpośrednio z Administratorem danych i IOD pod następującymi adresami: stellafenicia20@libero.it.

Przechowywanie i czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika, pozyskane sposobami i w celach opisanych w niniejszym Dokumencie, przechowywane są z należytą starannością, z zachowaniem parametrów bezpieczeństwa i zasady proporcjonalności. Czas ich przechowywania jest ściśle powiązany z celem odbywającego się przetwarzania. Informacje zebrane przez tę Stronę nie będą przetwarzane dłużej, niż jest to ściśle konieczne do osiągnięcia celów, dla których te informacje zostały zebrane i przetworzone. Informacje zebrane przez Administratora Danych dla celów wskazanych w niniejszym Dokumencie będą przechowywane do czasu osiągnięcia tych celów. Po zakończeniu celów wskazanych w niniejszym Dokumencie informacje zostaną usunięte, w związku z czym Administrator danych nie będzie już mógł korzystać z wszelkich praw dostępu do informacji, ich usunięcia i przenoszenia. Informacje zebrane w celu wypełnienia zobowiązania umownego będą przechowywane do czasu wykonania samego zobowiązania umownego.

Cele przetwarzania

Dane użytkownika przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług oferowanych w ramach niniejszego serwisu. Wśród funkcjonalności dostępnych w Serwisie, za pośrednictwem których mogą być pozyskiwane i przetwarzane dane osobowe użytkownika, znajdują się: - Komentowanie; - Przechowywanie i wyświetlanie statystyk; - Dostęp do usług świadczonych przez strony trzecie w ramach witryny lub z których można korzystać za pośrednictwem interfejsów API; - Usługa czatu z operatorem lub innymi użytkownikami; - Bezpośredni kontakt z operatorem lub innymi użytkownikami; - Zarządzanie płatnościami; - Prośby o kontakt i różne informacje; - Hosting i inne funkcjonalności służące realizacji celu wskazanego przez Odwiedzającego; - Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi; - Mapowanie ciepła i nagrywanie sesji; Interakcja z platformami czatu na żywo; - Reklama, targetowanie, profilowanie, testowanie treści, dostęp do informacji za pośrednictwem urządzeń, środki antyspamowe; Korzystanie z platform stron trzecich w celu zarządzania wnioskami i pomocą, rejestrowania informacji i uzyskiwania do nich dostępu oraz przesyłania informacji. Aby uzyskać więcej informacji na każdy temat, użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych pod następującym adresem: stellafenicia20@libero.it

Odbiorcy danych osobowych

Dane Osobowe Użytkownika mogą być udostępniane w celach wskazanych w niniejszym Dokumencie: Podmioty działające jako podmioty przetwarzające dane, a mianowicie: i) osoby fizyczne, firmy lub profesjonalne firmy świadczące usługi pomocy i doradztwa na rzecz Stella Fenicia di Giacalone Loredana ii) podmioty, z którymi konieczna jest interakcja w celu świadczenia Usług (takie jak dostawcy usług hostingowych, narzędzi dostawcy) iii) podmioty delegowane do wykonywania czynności obsługi technicznej (w tym konserwacji sprzętu sieciowego i sieci łączności elektronicznej); B. Podmioty, podmioty lub organy, którym przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy przepisów prawa lub zarządzeń organów; C. Osoby upoważnione przez Stella Fenicia di Giacalone Loredana do przetwarzania Danych Osobowych niezbędnych do prowadzenia działań ściśle związanych ze świadczeniem Usług, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania poufności (np. pracownicy Stella Fenicia di Giacalone Loredana lub pracownicy innych firm, z którymi współpracuje {{data_controller_name} } ma relacje biznesowe). D. Dystrybutorzy i resellerzy inicjatyw handlowych i marketingowych, poprzez narzędzia zautomatyzowane (SMS, MMS, e-mail, powiadomienia push) i narzędzia niezautomatyzowane (poczta pocztowa, telefon obsługiwany przez operatora). Niektóre z Twoich Danych Osobowych mogą ostatecznie zostać rozpowszechnione poprzez publikację w Witrynie w celach wskazanych w niniejszym Dokumencie.

Przekazywanie danych osobowych

Niektóre Dane Osobowe Użytkownika mogą być udostępniane/przekazywane Odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Stella Fenicia di Giacalone Loredana zapewnia, że przetwarzanie jego Danych Osobowych przez tych Odbiorców jest zgodne z Rozporządzeniem.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 i nast. Rozporządzenia, Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać od Stella Fenicia di Giacalone Loredana dostępu do swoich Danych Osobowych, ich modyfikacji lub usunięcia, a także sprzeciwić się ich przetwarzanie. Użytkownikowi przysługuje także prawo żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 Rozporządzenia oraz uzyskania danych go dotyczących, w przypadkach przewidzianych w art. 20 Rozporządzenia. Żądania należy kierować pisemnie do Stella Fenicia di Giacalone Loredana na adres: stellafenicia20@libero.it Uwaga: Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego Organu Nadzorczego (Organu Ochrony Danych).

Zmiany

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 8 września 2023 roku. Stella Fenicia di Giacalone Loredana zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zwykłej aktualizacji jej treści w całości lub w części, także w związku ze zmianą obowiązujących przepisów. Stella Fenicia di Giacalone Loredana poinformuje Cię o takich zmianach niezwłocznie po ich wprowadzeniu i zaczną one obowiązywać z chwilą ich opublikowania w Serwisie. Dlatego też Stella Fenicia di Giacalone Loredana zaprasza Cię do regularnego odwiedzania tej sekcji, aby zapoznać się z najnowszą i zaktualizowaną wersją polityki prywatności, aby być na bieżąco z gromadzonymi danymi i sposobem, w jaki Stella Fenicia di Giacalone Loredana z nich korzysta.

Dostęp do kont w usługach stron trzecich

Te rodzaje usług pozwalają tej Aplikacji na pobieranie danych z Twoich kont w usługach stron trzecich i wykonywanie z nimi działań.

Dostęp do konta na Facebooku (ta aplikacja)

Ta usługa umożliwia tej Aplikacji połączenie się z kontem Użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook, dostarczanym przez Facebook, Inc.
Wymagane uprawnienia: dostęp do danych prywatnych.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności .

Komentarz do treści

Usługi komentarzy umożliwiają Użytkownikom formułowanie i publikowanie komentarzy dotyczących zawartości tej Aplikacji.
Użytkownicy w zależności od ustawień wybranych przez Właściciela mogą również pozostawić komentarz w formie anonimowej. Jeżeli Dane Osobowe podane przez Użytkownika obejmują e-mail, może to posłużyć do wysyłania powiadomień o komentarzach do tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich komentarzy.
Jeśli zainstalowana zostanie usługa komentowania świadczona przez osobę trzecią, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi komentowania, zbiera ona dane o ruchu na stronach, na których zainstalowana jest usługa komentowania.

Komentarze na Facebooku (Facebook, Inc.)

Komentarze Facebooka to usługa obsługiwana przez Facebook, Inc., która umożliwia użytkownikom pozostawianie komentarzy i udostępnianie ich na platformie Facebook.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności .

Skontaktuj się z użytkownikiem

Lista mailingowa lub biuletyn (ta aplikacja)

Rejestrując się na listę mailingową lub newsletter, adres e-mail Użytkownika jest automatycznie dodawany do listy kontaktów, do których mogą być przesyłane wiadomości e-mail zawierające informacje, w tym informacje o charakterze handlowym i promocyjnym, dotyczące tej Aplikacji. Adres e-mail Użytkownika może zostać również dodany do tej listy w wyniku rejestracji w tej Aplikacji lub po dokonaniu zakupu.
Gromadzone dane osobowe: kod pocztowy, miasto, nazwisko, plik cookie, data urodzenia, dane dotyczące użytkowania, adres e-mail, adres, kraj, imię, numer telefonu, zawód, prowincja, nazwa firmy i witryna internetowa.

Kontakt telefoniczny (ta aplikacja)

Z użytkownikami, którzy podali swój numer telefonu, można kontaktować się w celach handlowych lub promocyjnych związanych z tą Aplikacją, a także w celu spełnienia próśb o pomoc.

Formularz kontaktowy (ta aplikacja)

Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy swoimi danymi wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, oferty lub w jakimkolwiek innym celu wskazanym w nagłówku formularza.
Gromadzone dane osobowe: kod pocztowy, miasto, kod podatkowy, nazwisko, data urodzenia, e-mail, identyfikator użytkownika, adres, kraj, imię i nazwisko, numer telefonu, numer VAT, zawód, prowincja, nazwa firmy, płeć, branża, strona internetowa i różne typy danych.

Kontakt i menedżer wiadomości

Ten rodzaj usługi umożliwia zarządzanie bazą kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub innego rodzaju kontaktów służących do komunikacji z Użytkownikiem.
Usługi te mogą również umożliwiać zbieranie danych dotyczących daty i godziny przeglądania wiadomości przez Użytkownika, a także interakcji Użytkownika z nimi, np. Informacje o kliknięciach w linki zawarte w wiadomościach.

Mailgun (Mailgun, Inc.)

Mailgun to usługa zarządzania adresami i dostarczania poczty e-mail świadczona przez Mailgun, Inc.
Gromadzone dane osobowe: nazwisko, pliki cookie, data urodzenia, dane dotyczące użytkowania, e-mail, adres, kraj, imię, numer telefonu, zawód, płeć i różne rodzaje danych.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności .

Hosting i infrastruktura zaplecza

Usługa tego typu posiada funkcję hostingu danych i plików, które umożliwiają działanie tej aplikacji, umożliwiają jej dystrybucję oraz udostępniają gotową infrastrukturę do realizacji określonych funkcjonalności tej aplikacji.
Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych geograficznie w różnych lokalizacjach, co utrudnia określenie dokładnej lokalizacji, w której przechowywane są dane osobowe.

Google Cloud Storage (Google Ireland Limited)

Google Cloud Storage to usługa hostingowa świadczona przez Google Ireland Limited.
Gromadzone dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.
Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności .

Interakcja z platformami czatu na żywo

Ten rodzaj usługi umożliwia Użytkownikowi interakcję z platformami czatu na żywo, zarządzanymi przez osoby trzecie, bezpośrednio ze stron tej Aplikacji. Pozwala to Użytkownikowi skontaktować się z działem pomocy technicznej tej Aplikacji lub tej Aplikacji w celu skontaktowania się z Użytkownikiem podczas przeglądania jej stron.
W przypadku zainstalowania usługi interakcji z platformami czatu na żywo możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, zbiera ona Dane użytkowania związane ze stronami, na których jest zainstalowana. Ponadto rozmowy na czacie na żywo mogą być nagrywane.


Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi

Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji.
Interakcje i informacje uzyskiwane przez tę Aplikację podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności użytkownika dotyczącym każdej sieci społecznościowej.

Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka (Facebook, Inc.)

Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka to usługi interakcji w sieci społecznościowej Facebook, dostarczane przez Facebook, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności .

Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe (LinkedIn Corporation)

Przycisk i widżety społecznościowe LinkedIn to usługi interakcji w sieci społecznościowej LinkedIn, dostarczane przez LinkedIn Corporation.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności .

Interakcje oparte na lokalizacji
Nieciągła geolokalizacja (ta aplikacja)

Ta Aplikacja może gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Dane dotyczące położenia geograficznego Użytkownika w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji.
Większość przeglądarek i urządzeń domyślnie udostępnia narzędzia blokujące śledzenie geograficzne. Jeśli Użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na taką możliwość, ta aplikacja może otrzymywać informacje o jego rzeczywistej lokalizacji geograficznej.
Lokalizacja geograficzna Użytkownika odbywa się w sposób nieciągły, na konkretne żądanie Użytkownika lub gdy Użytkownik nie wskaże w odpowiednim polu miejsca, w którym się znajduje i umożliwia aplikacji automatyczne wykrycie położenia.
Gromadzone dane osobowe: położenie geograficzne.

Ochrona przed spamem

Ten rodzaj usługi analizuje ruch w tej Aplikacji, potencjalnie zawierającej Dane Osobowe Użytkowników, w celu odfiltrowania go z części ruchu, wiadomości i treści uznanych za SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA to usługa ochrony przed spamem świadczona przez Google Ireland Limited.
Korzystanie z systemu reCAPTCHA podlega polityce prywatności i warunkom korzystania Google.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności .

Rejestracja i uwierzytelnianie

Dokonując rejestracji lub uwierzytelniania, Użytkownik umożliwia Aplikacji identyfikację go i udostępnienie dedykowanych usług.

Uwierzytelnianie na Facebooku (Facebook, Inc.)

Uwierzytelnianie Facebooka to usługa rejestracji i uwierzytelniania świadczona przez firmę Facebook, Inc. i połączona z siecią społecznościową Facebook.
Gromadzone dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności usługi.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności .

Statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają Administratorowi danych monitorować i analizować dane o ruchu oraz służą do śledzenia zachowań Użytkowników.

Flazio Stats

Flazio świadczy usługę statystyk, która analizuje i wyświetla dane osobowe użytkowników odwiedzających strony internetowe.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności Opt Out.

Przekazywanie Danych z UE i/lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych na podstawie Tarczy Prywatności (niniejsza Aplikacja)

Gdy jest to podstawa prawna, przekazywanie Danych Osobowych z UE lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie umowy Tarczy Prywatności UE-USA lub Szwajcaria-USA.
W szczególności Dane Osobowe przekazywane są podmiotom, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności i tym samym zapewniają odpowiedni poziom ochrony przekazywanych Danych. Usługi, na które wpływa transfer Danych, są wymienione w odpowiednich sekcjach tego dokumentu. Wśród nich te, które przestrzegają Tarczy Prywatności, można zidentyfikować, zapoznając się z odpowiednią polityką prywatności lub sprawdzając status ich rejestracji na oficjalnej liście Tarczy Prywatności.
Prawa Użytkowników w ramach Tarczy Prywatności zostały opisane w zaktualizowanym formularzu na stronie internetowej Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i interakcję z nimi.
W przypadku zainstalowania usługi tego typu możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, zbiera ona dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts to usługa wyświetlania czcionek obsługiwana przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Aplikacji integrację takich treści ze swoimi stronami.
Gromadzone dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania i różne rodzaje danych określone w polityce prywatności usługi.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.

Widget Google Maps (Google Ireland Limited)

Mapy Google to usługa wizualizacji map zarządzana przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Aplikacji integrację takich treści na swoich stronach.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności

Widżet Instagram (Instagram, Inc.)

Instagram to usługa wyświetlania obrazów obsługiwana przez Instagram, Inc., która umożliwia tej Aplikacji integrację takich treści na swoich stronach.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności .

Analiza i prognozowanie danych użytkownika („profilowanie”)

Właściciel może przetwarzać dane użytkowania zebrane za pośrednictwem tej Aplikacji w celu tworzenia lub aktualizowania profili użytkowników. Ten rodzaj traktowania pozwala Właścicielowi ocenić wybory, preferencje i zachowanie Użytkownika w celach określonych w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.

Profile użytkowników można również tworzyć dzięki zautomatyzowanym narzędziom, takim jak algorytmy, które mogą być również oferowane przez strony trzecie. Aby uzyskać więcej informacji na temat profilowania, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu profilowaniu. Aby dowiedzieć się więcej o prawach Użytkownika i sposobie ich wykonywania, Użytkownik może zapoznać się z rozdziałem niniejszego dokumentu poświęconym prawom Użytkowników.

Sprzedaż towarów i usług online

Gromadzone Dane Osobowe służą do świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub do sprzedaży produktów, w tym płatności i dostawy. Dane osobowe gromadzone w celu sfinalizowania płatności mogą dotyczyć karty kredytowej, rachunku bankowego użytego do przelewu lub innych udostępnionych instrumentów płatniczych. Dane dotyczące płatności zbierane przez tę aplikację zależą od używanego systemu płatności.

Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Administratora.
W szczególności Użytkownik ma prawo do:
- cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych wyrażoną wcześniej.
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych, gdy odbywa się to na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu znajdują się w sekcji poniżej.
-dostęp do własnych danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o Danych przetwarzanych przez Administratora, o niektórych aspektach przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych Danych.
- zweryfikuj i poproś o sprostowanie. Użytkownik ma możliwość weryfikacji poprawności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
- uzyskać ograniczenie przetwarzania. W przypadku spełnienia określonych warunków Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Administrator Danych nie będzie przetwarzał Danych w innym celu niż ich zabezpieczenie.
- żądania anulowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych przez Administratora.
- otrzymać własne Dane lub przekazać je innemu właścicielowi. Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich bez przeszkód innemu administratorowi. Przepis ten ma zastosowanie, gdy Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, umowa, której stroną jest Użytkownik lub środki umowne z nią związane.
-zgłoś reklamację. Użytkownik może wnieść skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych lub podjąć kroki prawne.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

Gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania uprawnień publicznych przysługujących Administratorowi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownicy mają prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.
Użytkownicy powinni mieć na uwadze, że jeżeli ich Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Administrator przetwarza dane w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z praw

W celu realizacji uprawnień Użytkownika Użytkownicy mogą skierować żądanie na dane kontaktowe Administratora wskazane w niniejszym dokumencie. Wnioski są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Administratora tak szybko, jak to możliwe, w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca.


Dalsze informacje o danych osobowych
Sprzedaż towarów i usług online

Gromadzone Dane Osobowe służą do świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub do sprzedaży produktów, w tym płatności i ewentualnej dostawy.
Dane osobowe gromadzone w celu sfinalizowania płatności mogą dotyczyć karty kredytowej, rachunku bankowego używanego do przelewu lub innych udostępnionych instrumentów płatniczych. Dane dotyczące płatności zbierane przez tę aplikację zależą od używanego systemu płatności.

Dalsze informacje na temat leczeniaObrona prawna

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do obrony przez Właściciela w sądzie lub na etapach przygotowawczych do ewentualnego ich ustanowienia, przed nadużyciami w korzystaniu z tych samych lub powiązanych usług przez Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż Administrator może zostać zobowiązany do udostępnienia Danych na żądanie organów publicznych.

Dziennik systemu i konserwacja

W celach operacyjnych i konserwacyjnych ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić dzienniki systemowe, tj. Pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika.

Wykonywanie praw przez użytkowników

Podmioty, których dotyczą Dane Osobowe, mają prawo w każdym czasie uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku takich danych u Administratora, poznać ich treść i pochodzenie, zażądać kopii wszystkich przetwarzanych danych, zweryfikować ich prawidłowość. lub zażądać jego integracji, usunięcia konta i danych przetwarzanych, aktualizacji, sprostowania, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania Danych Osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, a także w każdym przypadku sprzeciwić się, z uzasadnionych powodów, ich przetwarzaniu. Żądania należy kierować do Administratora danych.


W przypadku wszelkich wniosków dotyczących przetwarzania Twoich danych na stronie stellafenicia20@libero.it

Nie śledzić

Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Do Not Track”. Aby dowiedzieć się, czy obsługują je jakiekolwiek usługi stron trzecich, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Na każde żądanie dotyczące przetwarzania Twoich danych w dniu stellafeniciaaffittacamere.com napisz do nas na stellafenicia20@libero.it.


Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez reklamowanie jej Użytkownikom na tej stronie. Dlatego prosimy o częste odwiedzanie tej strony, biorąc jako odniesienie datę ostatniej modyfikacji wskazaną na dole. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych w niniejszej polityce prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać od Administratora danych usunięcia jego Danych Osobowych. O ile nie określono inaczej, poprzednia polityka prywatności będzie nadal miała zastosowanie do danych osobowych zgromadzonych do tego momentu.

Definicje i odniesienia prawne


Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna oraz każdy inny organ, stowarzyszenie lub organizacja wyznaczona przez Administratora do przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny organ, stowarzyszenie lub organizacja, która jest odpowiedzialna, także wspólnie z innym właścicielem, za decyzje dotyczące celów, sposobów przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych narzędzi, w tym profilu bezpieczeństwa, w związku z do działania i korzystania z tej aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Ta aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego zbierane są dane osobowe użytkowników.

Ciasteczka

Niewielka część danych przechowywana na urządzeniu Użytkownika.

Odniesienia prawne

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona w oparciu o obowiązujące systemy prawne, rozporządzenie Unii Europejskiej 2016/679 oraz szwajcarską ustawę o ochronie danych (LPD).

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem stellafenicia20@libero.it.


Data ostatniej rewizji: 27/04/2024